In de encyclopedie vindt u informatie over missionaire organisaties in Nederland. U krijgt er antwoord op de vraag wat missie is, waarbij alle facetten worden besproken. Ook vindt u hier de korte biografieen van missionarissen die veel betekend hebben voor de missie-geschiedenis.

Naast direct missionaire organisaties zijn er nog tal van andere organisaties die actief zijn op het gebied van missie, ontwikkeling en interreligieuze dialoog. Hieronder een overzicht.

De Nederlandse missiewereld bestaat uit een aantal organisaties.  Een overzicht vindt u hier:

Missie komt van het Latijnse woord 'missio' dat zending betekent. Trek de wereld in tot zijn uiterste grenzen, heeft Jezus gezegd, en geef aan anderen door wat ik gezegd en gedaan heb.
Missie houdt nog steeds in dat we de samenleving intrekken, dat we op een geloofwaardige manier getuigen van Gods Blijde Boodschap zoals die ons is aangereikt. Dat we als Jezus kiezen voor het machteloze, voor het kleine, dat we geloven in de kracht van het recht en het goede. De afgelopen eeuwen was het missiewerk vooral gericht op de landen in het Zuiden, de landen van de Derde Wereld.
Vandaag is (weer) de hele wereld missie geworden. In een aantal hoofdstukken worden door Jan Brock kort de verschillende aspecten van de wereldwijde missie beschreven.

De missionaire geschiedenis telt vele bezielde vrouwen en mannen. Ze trokken erop uit om hun geloof uit te dragen tot aan de grenzen der aarde door te vertellen over de bron waaruit ze zelf putten. En ze staken - in navolging van Jezus die immers weldoende rondging - de handen uit de mouwen in landbouwontwikkeling, onderwijs of verpleging. Zo veranderden ze het aanzien van onze aarde. Pieter Lamberts en Jan Brock schreven van verschillende van hen korte portretten. Een aantal ervan verscheen eerder in het - intussen opgeheven - blad MissieinterActie van Missio.

Jongeren zijn bezig zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Gedurende deze ontdekkingstocht krijgen zij behalve met persoonlijke kwesties ook te maken met vraagstukken in de samenleving rondom milieu, de multiculturele samenleving, de ongelijke verdeling van goederen en geld in de wereld, zinloos geweld en gebruik van wapens op scholen en nog meer van dit soort vraagstukken. Uit onderzoek, dat de laatste tijd is gedaan, blijkt dat de betrokkenheid van jongeren bij wereldvraagstukken en bij ontwikkelingssamenwerking groot is. En als ze ergens door geraakt worden, willen ze er ook concreet iets voor doen.
Hieronder informatie voor jongeren die zich actief willen inzetten voor hun medemens. Hier en ver weg. In de inleiding wordt kort ingegaan hoe in de misionaire beweging over jongeren en hun 'missie' wordt gedacht. Daarna volgt informatie over verschillende organisaties die zich bezig houden met uitwisseling, reizen, vrijwilligerswerk en projecten voor en door jongeren.
De gegevens werden verzameld door Jan Brock en Erica op 't Hoog.

Door verschillende missionaire organisaties worden publicaties uitgegeven die als doel hebben MOV-groepen en andere geïnteresseerden te informeren over missionaire ontwikkelingen. Soms gaat het om tijdschriften die 4 -6 maal per jaar verschijnen. Soms gaat het ook om andere vormen om de stem van het Zuiden te laten horen of het beeld zien.  
Hieronder vindt u een overzicht: