Mijn kruis kent alle kleuren van de regenboog:
paars, rood, blauw, geel, oranje.
Het zijn de kleuren van de regenboog,
die eeuwen geleden aan Noach werd getoond
als een belofte om nooit meer
het leven te vernietigen;
als een belofte van tweeduizend jaar geleden,
om de mensheid te verlossen aan het kruis.

papua nw. guinea snijwerk

Mijn kruis kent alle kleuren van de regenboog:
een belofte, om allen te bevrijden:
Noord én Zuid, Oost én West,
Zwart én Wit, Geel én Bruin,
Man én Vrouw.

Mijn kruis kent alle kleuren van de regenboog:
Blauw ben ik door de pijn van de onderdrukking
en de strijd voor vrijheid.
Groen ben ik omdat ik hoop.
En als ik die weg van bevrijding ga,
staan er gele, oranje en paarse bloemen
langs de wegkant
om met mij het nieuwe leven te vieren,
de eeuwigdurende verlossing,
door Jezus’ verrijzenis.

Judith Sequeira, India
10 april, Goede Vrijdag