LICHT IN DE MORGEN

Licht! Schepper van licht; eerste licht.
U woont in licht. Wie kan daar komen?
Onze Vader die in de hemel zijt.
Gezegend wordt U
door de wezens van licht
die de engelen zijn.
Het licht van de morgen is opgegaan.
Laat ook in ons leven opgaan
uw goddelijke licht.

Licht! Ontsproten aan het Licht
Zon van gerechtigheid, Christus.
Zoon van God,
U bent - onzegbaar geheim -
uit de Vader geboren.
En van voor de tijd dat de zon bestond
wordt uw naam geprezen
samen met de Vader.

Het licht van de morgen is opgegaan.
Laat ook in ons leven opgaan
uw goddelijke licht.
Licht! Voortkomend uit de Vader,
de bron van het goede,
U, heilige Geest van God.

De kinderen van uw Kerk prijzen U,
met de engelen tezamen.
Het licht van de morgen is opgegaan.
Laat ook in ons leven opgaan
uw goddelijke licht.
Licht! Drievuldig en één.
Heilige, onverdeeld drie-ene God,
samen met de hemelse wezens,
de engelen zingen wij,
mensen, uit de aarde geboren,

U te allen tijde lof:
Het licht van de morgen is opgegaan.
Laat ook in ons leven opgaan
uw goddelijke licht.

Openingsritus naar de Armeense traditie