Wij zijn de boeren en vissers van deze wereld.
Samen vormen wij 70 procent van de wereldbevolking.
Overal staan wij onder druk
maar we worden niet vernietigd en uitgeschakeld.
Ploegen en vissen, dat is ons leven.

ghana boer

Mensen jagen ons weg,
maar we voelen ons niet verlaten.
Mensen slaan ons uit het lood,
maar ze zijn met ons nog niet klaar.
We zitten in een doodlopende straat,
maar we zullen een uitweg vinden.
Immers: de wereld heeft ons nodig
wij zorgen voor het voedsel.

Op het Wereld Sociaal Forum hebben wij gezegd
dat ons geloof ons tot spreken verplicht.
Niets kan de ziel van de mens vernietigen,
niets kan boeren of vissers
de zin van het bestaan ontnemen.
Zaaien, ploegen, oogsten en vissen zijn ons leven.
De scheppende God,
Hij die we via zoveel wegen leerden kennen,
heeft deze cultuur in ons hart gelegd.

Wij sluiten de rijen
en meer dan ooit tevoren
zullen we samen onze stem verheffen.
We willen worden erkend als mensen
die zelf in hun behoeften en ontwikkeling voorzien.
Wij willen zorg dragen voor de voedselzekerheid
van onze kinderen en van alle volgende generaties
ook van hen die ons levensideaal niet delen.
Deze droom willen we met volharding waar maken
om hem door te geven aan allen die belijden
dat een andere wereld mogelijk is.

Uitgesproken op het Wereld Sociaal Forum
Porto Alegre 2003