Wees gegroet, Maria,
zwanger door de verlangens van de armen,
de Heer is met u,
gij zijt de gezegende onder de verdrukten,
gezegend zijn de vruchten van uw schoot
die bevrijding brengen.

brazili mariabruidje

Heilige Maria, Latijns-Amerikaanse moeder,
bid voor ons,
opdat we op de Geest van God vertrouwen,
nu ons volk de strijd
voor gerechtigheid opneemt,
en in het uur, dat het recht in vrijheid verwerkelijkt wordt,
opdat er een tijd van vrede komt.
Amen.

Luk Vankrunkelsven, België/Brazilië
meimaand, Mariamaand; foto: bruidje in Brazilië.