God, architect van het geschapene,
al jouw schepselen loven je.
Vanuit het rijk van het eeuwig leven
schiep je wegen naar jou toe.

thailand monnik met hondje

Zon en sterren aan de hemel
reflecteren heel jouw luister.
Uit wat van je Wezen overschoot
ontstond de wereld en ook wij.

Wij zijn druppeltjes levend water,
ranken van de volle wijnstok.
Wij zijn gebroken brood en lichaam,
wij zijn de kelk voor jouw wijn.
Mens geworden Christus,
in veel verschillende gedaanten
ontvangen wij jou hier op aarde.
En ook al sterven we, we weten,
dat nieuw leven komen gaat.

Jij bent de levenskracht van toekomst,
jij bent de stilte in de storm.
Heilige Geest, jij bent wat blijft
van de momenten die vergaan.
En als wij melk en honing proeven,
geuren smaken die ons goed doen
beamen wij jouw zijn in ons:
jij bent de troost in ons bestaan.

God van alle generaties
God van wat ging en nog komen moet,
in jouw liefde zijn wij geborgen,
in jouw liefde gaan wij voort.
Als wij jou zoeken vinden wij je
tussen mensen, hier beneden
en voelen wij de zachte streling
van jouw glorie die ons raakt.

Miriam Therese Winte,
Thailand, the singer and the song.

Wij geloven dat we geroepen zijn in de Geest
om rekenschap af te leggen van de hoop
die door Jezus Christus in ons is.
En we geloven dat gerechtigheid zal zegevieren
en vrede zal heersen.

congo vrouwen in offerande
Wij verplichten ons om te streven
naar een wereldwijd verbond voor gerechtigheid
in de economie, met de aarde en in Gods huishouden.

Wij belijden deze hoop nederig,
omdat we weten dat ook wij staan
onder het oordeel van Gods gerechtigheid.
- We erkennen de medeplichtigheid en schuld
van hen die bewust of onbewust
profiteren van het huidige economische systeem;
we erkennen dat hieronder ook kerken vallen.
Daarom roepen we op tot een schuldbelijdenis.
- We erkennen dat we bevangen zijn geraakt
door de cultuur van consumentisme,
door de wedijverende hebzucht en egoïsme
van het huidige economische systeem.
Deze zijn maar al te vaak zelfs onze spiritualiteit binnengedrongen.
- We belijden onze zonde dat we de schepping misbruiken
en dat we onze taak als rentmeesters
en partners van de natuur niet vervullen.
- We belijden onze zonde
dat het gebrek aan eenheid in onze kerken
onze mogelijkheden heeft aangetast
om helemaal in dienst van God te staan.

Wij geloven, in gehoorzaamheid aan Jezus Christus,
dat de kerk geroepen is
om te belijden, te getuigen en te handelen,
zelfs wanneer overheden en menselijke wetten het hun verbieden
en bestraffing en lijden het gevolg zijn (Hand. 4,18 e.v.).
Jezus is Heer.

Wij loven samen God, Schepper, Verlosser en Geest,
die ‘machtigen van de troon heeft gestoten en eenvoudigen verheven,
die hongerigen met goederen heeft overladen
en rijken met lege handen weggezonden’(Luc. 1, 52 e.v.).

Uit de verklaring van het Wereldverbond van Reformatorische kerken,
opgesteld in 2004 in Afrika.