Help ons, verrezen Heer,
uw verrijzenis te verkondigen
door Goed nieuws te brengen voor de armen
en harten te helen die gebroken zijn.

Help ons, verrezen Heer,
uw verrijzenis te verkondigen
door wie honger hebben van voedsel te voorzien
en kleren te geven aan wie er geen heeft.

kenyaraamvrouwenbij graf

Help ons, verrezen Heer,
uw verrijzenis te verkondigen
door de slachtoffers van onrecht te bevrijden
en hen die gevangen zijn in zonden.

Help ons, verrezen Heer,
uw verrijzenis te verkondigen
door vreemdelingen welkom te heten
en eenzamen te bezoeken.

Help ons, verrezen Heer,
uw verrijzenis te verkondigen
door uw vrede te brengen aan wie in moeilijkheden
en voor wie verdrietig zijn uw vreugde.

God onze Vader, die uw zoon opwekte uit de doden
help ons te verstaan, vragen wij U,
dat wij ook de dood moeten bevechten
en dat we met Jezus verrijzen, als we in liefde leven.

Dat vragen wij U
door de genade van Jezus, uw Zoon,
die stierf voor onze zonden
en verrees voor ons leven.

Leo Shea, Verenigde Staten
uit: a Maryknoll Book of Prayer
21 april, Pasen