Zalig zijn de armen
die hopen op God,
want de hemel is voor hen.
Zalig zijn zij die hongeren
naar rechtvaardigheid.
Zalig zijn zij die treuren
om hun honger, ellende, uitstoting.

romero kleur
Zalig de bevrijders

die geen wapen dragen,
die hun hoop niet stellen
op geweld of geld,
die weten dat de vrijheid
komt van God,
in een wonderlijk verbond met
de christelijke inzet van de mensen.

Of we nu rijk zijn of arm,
ondergeschikte of baas,
we moeten ons bekeren
om naast de armen te staan
en zo een wereld te bouwen,
die de weg is naar de nieuwe orde
van de christelijke verwachting.

Mgr. Oscar Romero, El Salvador
24 maart is zijn sterfdag.