God van alle bestaan,
ons leven leggen wij in uw handen
met alle wel en wee.
Ons leven en dat van wie naast ons is:
mens, plant en dier,
niets blijft voor U verborgen.

brazili lezing uit de schrift
Hier zijn wij met ons geloof en onze twijfel,
met onze vreugde en ons verdriet,
onze hoop en onze wanhoop.
Hier zijn we met onze wonden
en de wonden die we hebben veroorzaakt.
In geloof en twijfel, in vreugde en verdriet,
in hoop en wanhoop zijn we verbonden
met het geloof en de twijfel van onze broers en zussen,
met hun verdriet en vreugde, hoop en wanhoop.
Wij bidden om uithoudingsvermogen
voor hen die slachtoffer zijn
in deze wereld van geweld en onrechtvaardige verhoudingen.
Wij bidden om geduld
voor hen die om hen heen staan, hen steunen,
en zich inzetten voor vrede en gerechtigheid.
We bidden om geestkracht
voor wie zich inzetten voor duurzaamheid;
voor wat goed en kostbaar is
om te gebruiken en te bewaren:
een aarde die niet uitgeput wordt door een welvarende bovenlaag,
een aarde waarvan alle rijkdom voor allen die haar bewonen
wordt gerespecteerd.
Wij bidden om verbeeldingskracht
voor allen die vrede dienen.
Laat ons opnieuw de vreugde proeven van uw bevrijding
en versterk onze wilskracht.
U hebt ons wegen laten zien
die naar het leven leiden;
uw aanwezigheid vervult ons met blijdschap.
Als het warm is, geef dat wij ervan mogen genieten;
als het koud is, geef dat wij bescherming vinden.
Moge God ons vergeven,
Christus ons hernieuwen
en de Geest ons doen groeien in liefde.

Iona-gemeenschap;
de foto is gemaakt aan de Amazonerivier in Braziliƫ.