Geprezen zijt Gij, God schepper,
om het door u geschapen water,
bron van leven voor de aarde
en voor al de levende wezen
die haar bevolken.

brazili wasplaats3

Geprezen zijt Gij, zorgzame Vader,
voor de rivieren en de onmetelijke zee├źn
voor de zegen van de regen.
Geprezen zijt Gij voor het verfrissende water van de bronnen
en voor al het ondergrondse verborgen water.

Geprezen zijt Gij, God verlosser,
voor het water dat Gij in Kana
in wijn veranderde;
Geprezen zijt Gij voor het water
van de voetwassing op witte donderdag
en voor het leven gevende water van de doop.

Vergeef ons, barmhartige God,
als we het water verontreinigen,
als we het verspillen;
vergeef ons als we het voor alleen onszelf houden,
en het zelfzuchtig onze broeders en zusters onthouden.

Geef ons, heilige Geest,
een hart dat overstroomt
van broederschap en solidariteit.
Geef ons gezond verstand
zodat we het water met wijsheid gebruiken.
En laat niet toe, dat een van uw schepselen
verstoken blijft van leven gevend water.

Christus, gij die weet wat dorst is.
leer ons water geven aan de dorstigen.
En schenk ons rijkelijk van het levend water
dat aan uw hart ontspringt
en bron is van eeuwig leven.
Amen.

Gebed ter gelegenheid van de watercampagne van de Braziliaanse vastenactie.
uit: Missionaire Agenda 22, 3. 22 maart, Wereldwaterdag.
De foto is gemaakt op een van de zijrivieren van de Amazone.