Wij kunnen U niet domweg bidden, God,
om een eind te maken aan de hongersnood;
want U hebt ons de middelen al gegeven
om de hele wereld van voedsel te voorzien,
als we er maar een wijs gebruik van maken.

filippijnenmarkt

Wij kunnen U niet domweg bidden, God,
om een eind te maken aan alle ziektes,
want U hebt ons een verstand gegeven
om geneesmiddelen en therapieën uit te denken,
en er goed en dankbaar gebruik van te maken.

Wij kunnen U niet domweg bidden, God,
om een eind te maken aan de wanhoop,
want U hebt ons de macht gegeven
om de sloppenwijken
te vervangen door echte huizen
en zo weer hoop te schenken.

Daarom bidden wij U
in plaats van dit alles, God,
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil
om te handen uit de mouwen te steken
in plaats van alleen maar te bidden,
en te doen in plaats van alleen maar te wensen.
Amen.

Milleth Soriano, Filipijnen
uit: Geef ons heden ons dagelijks brood;
de foto is gemaakt in de Filipijnen.