Er is wanorde in de wereld;
er is zoveel armoede;
er is zoveel verdeeldheid
onder de mensen;
er is oorlog tussen de naties;
er is geen vrede.

kenyakindmnetstokje

Wij hebben ons verwijderd van uw liefde,
maar we zijn van U afhankelijk
voor de lucht die we inademen;
zonder die lucht zijn we dood,
bewegingsloos, verteerd.

Doe ons omgaan met
onze zusters en broeders,
zwart, wit, rood, geel.
Maak van de wereld
één grote mand vol kleuren,
beschermd door uw machtige hand,
opdat er eenheid in die mand zal zijn.

God,
moge dit worden vervuld
in Jezus Christus, uw zoon, Amen.

Tanzania;
19– 26 januari, gebedsweek voor de eenheid