Van U is de aarde, God,
en dus van ons allen samen,
in Noord en Zuid, in Oost en West;
houd de onrust in ons levend
dat wij deel uitmaken van een minderheid
die op kosten van de schepping
zich te goed doet
aan wat Gij bestemd hebt
voor alle mensen.

congokindjeinboom

En maak ons bereid te leren
ons leven zo te herzien
dat wat wij het onze noemen
ook ten goede komt
aan de meerderheid die minder heeft.

Gij die ons het levensbrood geeft,
wij roepen tot U
en wij blijven roepen uit deze wereld
die hongert en dorst naar de gerechtigheid,
die snakt naar brood
en schreeuwt om water;
o God, maak ons eigen leven voedzaam als brood,
verkwikkend als water
en geef ons daartoe uw levensgeest.

Goede God,
voor deze, uw akker,
wildernis van vandaag, maar hopelijk ooit een tuin,
een korenveld van overvloed
voor al uw mensen die daar wonen en werken,
levens vol goede vruchten,
levens vol onkruid,
voor ons hier tezamen,
in wier harten uw goede woorden worden gezaaid,
bidden wij om ontferming;
zend uit uw Geest
van godsvrucht en mensenliefde
en eerbied voor al wat geschapen is.

Lieve Heer,
laat uw woord voedzaam zijn als brood
en uw liefde ons doorgloeien als wijn,
dat wij vol zijn van U
en open staan voor elkaar.

Voor onze geteisterde aarde,
door God bedoeld als een bloeiende tuin,
door toedoen van mensen
een vuilnisbelt, een wildernis,
slachtoffer van roofbouw
en van vernielzucht, -
en voor alle pogingen het onheil te keren,
roepen wij omhoog:
Heer ontferm U.

Voor de meerderheid in onze wereld
die schromelijk tekort komt
aan wat anderen in overvloed hebben,
de miljoenen, klein en groot,
die nu vergaan van de honger,
schreeuwende aanklacht
tegen de orde van het onrecht, -
en voor hen die wakker zijn geroepen
en zoeken naar gerechtigheid,
roepen wij omhoog:
Heer ontferm U.

Uit: W.R. van der Zee, Zondagswoorden,
teksten en gebeden voor alle zeven dagen van de week. 1995, 2.
De foto is gemaakt in Congo.