Mijn God
Ik vraag U, help mij in mijn grote nood.
Ik vraag U, maak toch een einde aan mijn armoe.
Ik heb geen werk.
Hoe zou ik het moeten vinden?

congobakker
Een vrouw heb ik en drie kinderen.
Waarmee zal ik hen kleden?
En hen voeden?
Ik moet mijn huur betalen,
maar ik weet niet hoe.
De kleren van mijn vrouw zijn tot op de draad versleten,
de mijne en die van mijn kinderen ook.
Hoe moeten we dat oplossen?
Moet ik soms gaan lopen zingen?
Daarom vraag ik de hulp,
van Jezus, van Maria en ook van Sint Jozef,
en van God de Vader, Mukulu Tatu,
van hen allemaal.
Dat zij me helpen die moeilijkheden
in mijn gezin op te lossen.
Ik heb ook nog een dochter.
Moge een man haar komen halen,
dat ze beiden voor God werken en mij zo helpen.
Ik vraag ook, dat God mij nog meer kinderen geeft,
jongens en meisjes als het kan.
En dat we allemaal nog heel lang mogen leven.
Maak toch een eind
aan al de ziekten in mijn gezin.
Wat moet ik doen?
Mijn Heer Jezus, alstublieft,
wees mij genadig, met Maria, Uw lieve moeder.

Wees gewillig.
Vraag God, de Vader van ons allen,
dat Hij mij wat vreugde schenke in dit jaar.

Zaïre; uit: Liturgie Katern bij MA nr 6, 1988/1989