ZEGEN DE VROUWEN VAN AFRIKA

God, Zegen de vrouwen van Afrika,
die werken op het veld,
die hun kudden hoeden
met hun kinderen op de rug.

Zegen de vrouwen van Afrika, God,
die van de vroege ochtend
tot de late avond
langs de straat en op de markt
hun koopwaar verhandelen.

Zegen de vrouwen van Afrika, God,
die hun kinderen opvoeden
en groot brengen
en die horen moeten
dat velen aan aids zullen sterven.

Zegen de vrouwen van Afrika, God,
jonge en oude vrouwen,
die geslagen worden,
misbruikt en verkracht
door harteloze mensen.

Zegen de vrouwen van Afrika, God,
onze dokters en advocaten
onze professoren en pastores
die uw volk dienen.

Zegen hen met volle hand.

Cheryl Dibeela