IK GROET JE MIJN MOEDER

Ik groet je, vrouw,
jij die er trots op bent vrouw te zijn,
jij die er trots op bent moeder te zijn
en die waardig werd geacht de behoedster te worden
van het grote geheim van het leven,
van het grote geheim van de charme,
van het grote geheim van de gastvrijheid,
van het grote geheim van de liefde.

Ik bewonder je,
jij die mijn zuster bent,
jij die je weet aan te passen aan je  man,
jij die er vrede mee neemt,
dat zijn hart vaak zo weinig gevoelens laat zien,
dat zijn geest geen woorden van liefde kan spreken.

Ik bewonder je zwijgen, je afwachten,
dat je je kunt wegcijferen.
Je laat zien dat je superieur
en dicht bij het goddelijke bent.

Ik vereer je geduld,
je ongetemde verknochtheid aan je kinderen,
je vooruitziende blik bij het waken over je gezin.
Ik houd van je besliste inzet in het leven.
Die koppige trouw aan je man en je kinderen.

Ik groet je, mijn zuster.
Ik groet je, mijn moeder.
Je gelaat werd gevormd door handen
die geen ongeduld kennen,
je zachte trekken doen de voorbijganger opkijken,
je ogen zijn die van een hert,
je gebaren zijn teder.
Niets onstuimigs.
Niets ongeduldigs.
Geen aanstellerij.
Rechtop in het leven.
Rechtop tegenover het leven.

Ik groet je, mijn moeder.
Ik groet je, mijn zuster.
Je bent het beeld van Imana,
de God van de mensen,
de God van verbondenheid.

Michel Kayoya, priester, vermoord