Zoals we met de hongerdoeken over ons geloof communiceren met de mensen in het Zuiden, zouden we dat ook kunnen doen met eigen hongerdoeken. Elkaar vertellen wat ons beweegt, wat ons inspireert, waarin we geloven, waarvoor we strijden. De afgelopen jaren heeft een groot aantal MOV-groepen en parochies/gemeenten een eigen geloofsdoek gemaakt. Via een doek communiceren over geloof en leven heeft allerlei aantrekkelijke kanten. Beelden kunnen woorden op vele manieren ondersteunen een aanvullen. Beelden en symbolen geven een eigen dimensie aan het gesproken woord, zij raken vaak ook dieper aan het hart en geven ruimte aan eigen interpretatie en fantasie. Werken met beelden en beeldverhalen biedt ook kansen om meer mensen van allerlei leeftijd en achtergrond bij de boodschap te betrekken.


Twee voorbeelden van velen

De Acht Mei Beweging vroeg parochies en communiteiten van religieuzen voor de manifestatie van 1987 in geloofsdoeken uiting te geven van eigen geloof en dat doek als geïllustreerde geloofsbrief aan anderen te geven.. 170 groepen gaven daaraan gehoor. Veel van deze geloofsbrieven werden ook naar partners in het Zuiden gestuurd, parochies, communiteiten van religieuzen enz. Er verscheen een boekje van: 'geloofsbrieven'.

Diverse werkgroepen in het bisdom Haarlem maakten in 1999 een geloofsdoek rond de thema's van de Werken van Barmhartigheid en gaf die doek cadeau aan het Pakistaanse bisdom Hyderabad, waarmee het een vriendschapsband onderhoudt. De groepen brachten in beeld hoe in de Haarlemse parochies de werken van barmhartigheid handen en voeten krijgen. Ze maakten er een uitlegboekje bij voor hun geloofsgenoten in Hyderabad, maar gebruikten de doek ook tijdens de voorbereiding van kinderen op het Vormsel.

Meer informatie over het zelf maken van honger/geloofsdoeken

- 'Een hongerdoek van eigen hand', Joke van Son. in 1.2.3.  informatiebulletin van de Acht Mei Beweging, 1986, nr. 8.  In datzelfde nummer:'Een eigen vastendoek maken', Jos Vriesema.
- De Acht Mei Beweging vroeg in 1987 parochies en communiteiten rond het thema 'Aan mensen een boodschap' geloofsdoeken te maken. 170 staan er in een door de Acht Mei Beweging uitgegeven boek 'Geloofsbrieven'. Een dertigtal is naar zusterkerken in het Zuiden gestuurd. Het boek geeft een zeer goede indruk van wat kan en mogelijk is.
- Stan Fritschy schreef een handleiding voor het zelf vervaardigen van een hongerdoek: 'Maak een eigen hongerdoek'. Het werd uitgegeven door het Missiecentrum van het bisdom Den Bosch. 22 pagina's.
- Ook de Nederlandse Zondagsschool Vereniging gaf een werkboekje met tips en ideeën voor het zelf vervaardigen van hongerdoeken. Zie bijvoorbeeld 'Maak zelf een hongerdoek' in: Omkeer, september 1999.
- Tekstboekje bij geloofsdoek Barmhartigheid (de zeven werken van €¦) uitgegeven bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het bisdom Hyderabad in Pakistan. Uitg. missiesecretariaat bisdom Haarlem.