OP DEZE TIJD VAN DE MORGEN

Onze Heer en onze God,
geef op deze tijd van de morgen
verlossing aan de onderdrukten,
vrijlating aan de gevangenen,
genezing aan de zieken,
terugkeer aan hen die ver weg zijn,
bescherming aan de verwanten,
vergeving aan de zondaars,
verzoening aan de boetelingen,
verheffing aan de rechtvaardigen,
ondersteuning aan de noodlijdenden.
Geef dat degenen die verloren liepen worden gevonden,
dat de gebeden van de bannelingen worden verhoord.
geef een goede en passende gedachtenis aan de gestorvenen
en barmhartigheid en genade aan alle schepselen.
Handel zo aan ons en aan al degenen
die ons, zwakke en zondige mensen helpen
en welgevallig zijn aan uw majesteit.
Handel zo in uw goedheid en ontferming,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.