WONDERLIJKE VERSCHEIDENHEID

God,
U die alle volken naar uw beeld schiep,
wij danken U
voor de wonderlijke verscheidenheid
van rassen, volken en culturen
in deze wereld.

Verrijk ons leven
met steeds wijder wordende kringen
van verbondenheid;
toon ons uw aanwezigheid
in hen die het meeste van ons verschillen,
totdat onze kennis van uw liefde
volkomen is geworden
in onze liefde voor al uw kinderen.
Amen.