JEZUS
DIE BEVRIJDT EN LEVEN GEEFT

We geloven dat God ons oproept
om het roepen van de armen
en het zuchten van de schepping te horen
en om Jezus Christus na te volgen
die is gekomen om te zorgen
dat allen leven hebben, leven in overvloed (Joh. 10, 10).

Jezus brengt de verdrukten gerechtigheid
en brood aan degenen die honger hebben;
hij bevrijdt de gevangenen en geeft blinden zicht (Luc. 4, 18);
hij steunt en beschermt de vertrapte,
de vreemdeling, de wees en de weduwe.

Daarom verwerpen wij iedere kerkelijke praktijk of leer
die de armen en de zorg van de schepping
niet tot haar opdracht rekent
en die troost geeft aan diegenen die komen
om te 'stelen, te slachten en te verdelgen' (Joh. 10, 10)
in plaats van om de goede herder' te volgen
die is gekomen om leven te geven aan allen (Joh. 1 0, 11).

Wij geloven dat God mannen, vrouwen en kinderen
van alle plaatsen samenroept, rijk en arm,
om de eenheid van de kerk en zijn opdracht hoog te houden,
zodat de verzoening waartoe Christus oproept,
zichtbaar kan worden.

Daarom verwerpen wij iedere poging in de kerken
om een scheiding aan te brengen
tussen gerechtigheid en eenheid.

Uit de verklaring,opgesteld in 2004 in Afrika.