U WEET WIE IK BEN

God,
ik kniel voor u neer,
U kent mijn zorgen,
U weet wie ik ben.
Ik bid U om vrede voor de wereld.
Zend uw Geest naar alle stammen
die met elkaar in oorlog zijn.
Zend uw Geest naar alle scholen
en help de jeugd te leren
wat goed is voor hun land.
Verlicht hen die nog niet in U geloven
opdat ze uw goedheid en uw liefde leren kennen.
Ik bid U ook voor de paus, onze vader,
opdat hij ons goed leiding geeft;
bewaar hem voor het kwaad.
Ik bid U ook voor al die mensen
die U verloochenen en belasteren,
dat ze terugkeren tot het ware geloof.
Help bid ik U, ook onze school,
alle leerlingen, meisjes en jongens,
alle leraren en leraressen die ons onderwijzen.
God, geef me de kracht
om alle leerstof te verwerken
en help me speciaal
bij de dingen die ik niet goed snap.
Geef me zelfvertrouwen en respect voor de ander,
vooral voor de leraren die me onderwijzen.
Hou me ver van het kwaad.
Want U weet,
als meisje loop ik veel gevaar.
Sta achter me en help me.

Schoolmeisje