ZEND UW VREDE

Zend uw vrede, o Heer,
die volmaakt is en eeuwigdurend,
opdat onze ziel vrede moge uitstralen.
Zend uw vrede, o Heer, opdat wij
harmonisch mogen denken, spreken en handelen.
Zend uw vrede, o Heer, opdat wij
tevreden mogen zijn en dankbaar voor uw gaven.
Zend uw vrede, o Heer, opdat wij
temidden van strijd uw geluk mogen genieten.
Zend uw vrede, o Heer,
opdat ons leven een goddelijke visie mogen worden
en in uw licht alle duisternis moge verdwijnen.
Zend uw vrede, o Heer,
onze Vader, onze Moeder,
opdat wij uw kinderen op aarde
ons allen in een broeder- en zusterschap mogen verenigen.

Van Inayat Khan, stichter van de Soefi-beweging