HOOR   MIJN STEM

Tot de Schepper van natuur en mensheid,
tot de Schepper van waarheid en schoonheid
bid ik.

Hoor mijn stem, want het is de stem
van de slachtoffers van oorlogen
en van geweld tussen mensen en naties.
Hoor mijn stem, want het is de stem
van de kinderen die lijden
omdat mensen alleen in wapens en oorlog geloven.

Hoor mijn stem, want ik vraag U
om in de harten van alle mensen
de wijsheid van vrede te leggen,
de kracht van gerechtigheid,
de vreugde van kameraadschap.

Hoor mijn stem, want ik spreek namens velen
in elk land en in elke tijd;
namens mensen die geen oorlog wensen
maar de weg van vrede willen gaan.

Hoor mijn stem en geef inzicht en kracht
om altijd haat met liefde te beantwoorden,
onrecht met totale toewijding aan gerechtigheid,
de nood van mensen met het geven van onszelf,
en oorlog met vrede.

Hoor mijn gebed, God,
en geef de hele wereld
uw eeuwigdurende vrede.

Johannes Paulus 2,
Hiroshima, Japan, 1981