GEBED VOOR AFRIKA

Heer God
uw kracht vertoont zich in de zon,
uw grootheid in de sterren,
uw zachtheid in de nacht,
uw diepte in de wateren van de zee.

Om uw vreugde loven wij U
en onze ogen zeggen U dank
voor de vreugde van kleine kinderen,
voor de liefde van de moeder,
voor de sterkte van de man,
voor de vergankelijke schoonheid van de wereld.
De vergankelijkheid is altijd voor uw aangezicht.

Heer God, wij bidden U daarom,
dat U ons moed en kracht verleent
om te volharden in de solidariteit
met onze zusters en broeders in Afrika;

Stel ons in staat,
om eten te geven aan hen die honger hebben,
om te huilen om de kinderen die in armoede zijn geboren,
om te treuren om de slachtoffers van oorlogen,
tot compassie met hen die lijden aan Aids,
tot   troost aan de slachtoffers van geweld
om bewerkers te zijn van vrede
in een wereld die verscheurd is
door haat, de oor angst en hoogmoed.

Heer God,
kom de zwakken te hulp
en beroer de harten van hen die sterk zijn.
Dat in onze tijd in Afrika
de volheid mogen groeien
van uw vrede, uw gerechtigheid en uw verzoening.

Dat vragen wij U
in de naam van Jezus, uw zoon en onze redder.
Amen.

Congo, bisschop Monsengwo.