GEEF ONS HET GOEDE
IN DIT AARDSE LEVEN

Buiten U bestaat er geen God,
Gij, de milddadige, de edele.
Geloofd zij God,
de Heer van de machtige troon.  
Geloofd zij God, de Heer van de wereld.  
Ik smeek U om daden
die getuigen van uw genade,
ik smeek U om uw vergeving,
om verrijking door elke goede daad.

Houd elke zonde verre van mij;
laat geen enkele van mijn zonden
zonder dat ze vergeven wordt,
laat geen enkele zorg
zonder dat ze verdreven wordt,
laat geen enkele gelegenheid
om U welgevallig te zijn
zonder dat ze uitgevoerd wordt,

Gij, Barmhartigste onder de barmhartigen.
Geef ons, God,
het goede in het aardse leven
en het goede in het hiernamaals.
Behoed ons voor de straf van het hellevuur!

toegeschreven aan Mohammed