VERZOEN ONS MET U EN ELKAAR

Schepper God,
die ons beademt met uw eigen leven,
Gij hebt ons het geschenk
van het leven gegeven.
Gij hebt ons geplaatst op deze aarde:
met zijn harde gesteenten
en vloeiende wateren,
zijn bloemen en vruchten
en al zijn levende wezens
vol gratie en schoonheid.Gij hebt ons gegeven
de zorg voor de aarde.
Vandaag roept U tot ons:
'Waar ben je, wat heb je gedaan?'
Kyrie eleison

Wij verbergen ons beschaamd,
want wij zijn naakt,
wij schenden de aarde en plunderen haar,
wij weigeren
de opbrengst uit de aarde te delen,
wij zoeken in ons bezit te krijgen,
wat niet van ons is, maar van U.
Vergeef ons, Schepper God,
en verzoen ons
weer met Uw schepping.
O God van Liefde,
Gij hebt ons gegeven
de gave van volkeren,
van verschillende culturen, rassen
en huidskleur
om lief te hebben, zorg voor te dragen
en ons leven mee te delen.
Vandaag roept U tot ons:
'Waar is je broeder, waar is je zuster?'
Christe eleison

Wij verbergen ons
beschaamd en bevreesd.
Armoede, honger,
haat en oorlog heersen op aarde;
de vluchtelingen, de verdrukten
en zij die geen stem hebben,
schreeuwen het uit tot U.
Vergeef ons, God van liefde,
en verzoen ons weer
met U en met elkaar.
Leer ons, O Schepper,
God van liefde,
dat de aarde en al haar volheid van U is,
de wereld en die daarop wonen.
Roep ons weer op
om de gave van het leven te behoeden.
Kyrie eleison