UW AANWEZIGHEID

Lieve God,
ik zwijg, vol van uw aanwezigheid in mij.
In een tempel in de buurt
dreunen trommels
en klinken  lofzangen,
begeleid door het koper van gongen en cimbalen.
Ze zijn de gebeden en de eredienst
van een ander geloof, een andere cultuur,
van een ander volk dat U eer brengt
en uw aanwezigheid zoekt.
Dankjewel.

Lieve God,
ik weet dat U woont
in elk schepsel op deze planeet,
geschapen naar uw beeld,
geschapen met uw liefde,
geschapen om naar U terug te keren,
U het centrum van alles.
Dankjewel.

Hun gebeden voegen zich bij de mijne,
ik luister, ik wacht, ik antwoord.
U bent er, steeds en overal,
in het mysterie van het leven,
dat ons samenbrengt in uw omhelzing.

Pauline Sticka
uit: a Marknoll Book of Prayer