U KOMT ALLE EER TOE

U alleen komt de eer toe,
onze bevrijder, U alleen
vanwege uw liefde en uw trouw,
in de strijd tegen de boze
en de onderdrukkende machten
niet aan ons die slechts uw werktuig zijn.

Waarom moeten de volken vragen:
waar is nu hun bevrijder?
Onze God loopt voorop
op de weg van onze bevrijding.
Hij doet wat hem goeddunkt.
Hun goden zijn luxueuze villa's,
reusachtige vermogens en peperdure limousines,
maar het zijn afgoden, door mensenhand gemaakt.

Ze hebben monden, maar kunnen niet spreken;
ogen, maar kunnen niet zien;
ze hebben oren, maar ze kunnen niet horen;
neuzen, maar kunnen niet ruiken;
ze hebben handen, maar ze kunnen niet voelen;
voeten, maar lopen kunnen ze niet.

Wie zich op hen verlaat,
raakt levenloos en even onmenselijk
als deze afgoden.
Vertouw op de Heer,
jullie onderdrukte volken van de wereld.
Hij komt voor jullie op en beschermt jullie.
Vertrouw op de Heer, jullie dienaren van Gods vrede.

Hij helpt jullie.
Vertrouw op onze bevrijder,
jullie allen die hem in volgt in de strijd;
de zegen zal voor jullie zijn.
De Heer denkt aan ons en zal ons leiden.
Alle onderdrukten zal hij bevrijden
en alle dienaren van zijn vrede verlossen,
groot en klein, voor hem is geen verschil.

De Heer geeft jullie moed en kracht
jullie en jullie nakomelingen.
Zegen jullie God
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Ere zij de Heer alleen,
want Hij schenkt ons de overwinning.

Verraders en lafaards loven hem niet.
Maar wij, zijn makkers in de vrijheidsstrijd
zullen hem danken,
nu en altijd.
Looft de Heer.

Zephania Kameeta