OM EEN NIEUWE SAMENLEVING

Leven gevende God,
uw kinderen schreeuwen om hulp
tegen het geweld in onze wereld.
Kinderen hunkeren naar brood en leven van wapens,
ze hunkeren naar visie en leven van drugs,
ze hunkeren naar liefde en leven van dvd's,
ze hunkeren naar vrede en sterven op straat.

Scheppende God,
behoeder van al wat is.
Vergeef ons dat wij uw gaven hebben verspild.
Vernieuw wat reddeloos verloren lijkt.
Schep weer orde in onze chaos.
Maak van onze destructieve neigingen
scheppende dienstbaarheid.
Help ons de wonden helen van onze wereld.

Vrij makende God,
bevrijd ons van de demonen van geweld.
Bevrijd ons vooral van het geweld
van wapens onder onze kussens
en raketten aan onze hemel.
Bevrijd ons van alle demonen
die onze geest afstompen.
Zuiver ons van alles in ons
dat oorlog en geweld probeert goed te praten.

Nabije God,
vernieuwer van de menselijk geest.
Maak, dat onze vuisten
handen van vrede worden,
Geef dat wij onze buren als familie beschouwen
en onze vijanden als buren.
Leer ons al het geschapene te zien
als tekenen van uw aanwezigheid.
Luister naar uw kinderen
die om een nieuwe samenleving bidden.

Pax Christi USA