VOOR MENSEN DIE LIJDEN AAN AIDS

God van mededogen,
troost uw zonen en dochters
die met aids door het leven moeten.
Spreid over ons allen
uw quilt van genade, liefde en vrede.

Open onze ogen voor uw aanwezigheid
die zich in hun gezicht weerspiegelt.
Open onze oren voor uw waarheid
die opklinkt uit hun hart.
Geef ons de kracht
om te huilen met hen die treuren
om mee te lopen met hen die eenzaam zijn,
om stand te houden met hen die depressief zijn.

Moge onze zorg uw liefde tonen
voor hen die in leven in angst,
die gebukt gaan onder stress
en lijden onder uitsluiting.
God, moeder en vader
geef rust aan hen die stierven
en hoop aan allen
die verder moeten leven met HIV.

God van leven, help hen
die onderzoek doen naar geneesmiddelen.
Help ons allemaal
om mee te bouwen aan een wereld
waarin niemand eenzaam hoeft te sterven,
een wereld waarin ieders leven telt,
aanvaard wordt, gewenst en bemind.

Dan Jensen
uit: a Maryknoll Book of Prayer