ZALIG DE DIEREN

Zalig de dieren,
want zij zullen ons terugbrengen naar onze verloren onschuld;
zalig de grote walvissen, hun enorme intelligentie is ons een voorbeeld;
zalig de wolf, hij maakte al de schepping mee;
zalig de adelaar, die de koning van de vogels is;
zalig de duif en de mus die met ons samenleven;
zalig de koe, symbool van rust en vrede;
zalig de kleine muis die warmte zoekt in zijn holletje;
zalig de otters die zonder arglist spelen;
zalig de bijen die de aarde vruchten geven;
zalig onze neven de mensapen die we zo vaak misbruikten;
zalig de olifanten met hun grote kennis,
zalig de varkens die zich voor ons opofferen;
zalig de grote katten die bijna geen gelijken kennen,
zalig alle wilde dieren die in harmonie leven met hun omgeving;
zalig de huisdieren die delen in ons leven en ons herinneren aan de Schepper;
zalig de mensheid die zover is afgedwaald.
Laten we luisteren naar onze moeder Aarde
en meer herders voor haar kuddes worden.
Zalig is de Schepping
in al zijn pracht en praal
want God leeft in ieder ding
ondeelbaar en onzichtbaar.

Mary de la Valette