Gebeden geven vaak weer hoe God ervaren wordt.  Missie betekent over grenzen gaan en zoeken naar sporen van God in die verschillende tradities. Daarom op deze site ook een gebedenrubriek met gebeden uit de hele wereld. Om te laten zien hoe de mensen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika maar ook in ons eigen land zich richten tot God. Met hun vragen, hun vreugde, hun angsten en hun dankbaarheid. Misschien zijn ze ook  een  bron van inspiriatie voor ons die het soms zo moeilijk vinden om de goede woorden te vinden.  
 lezende-monnik.jpg

Op deze pagina's treft u een selectie van  wereldwijde gebeden aan die de afgelopen jaren verschenen als   'gebed van de week'. Ze zijn gerangschikt onder  'kerken en godsdiensten', 'continenten en landen' en 'thema's'. Onderaan deze pagina kunt u verdergaan naar pagina 2 en 3 waar de gebeden uit Afrika en Latijns en Noord Amerika  zijn te vinden.  Laat u inspireren door de missionaire spiritualiteit!

Eerder verschenen missionaire gebedenboeken
- '
Wereldwijd Brevier'  (1 en 2). Een uitgave van BijEEN in Den Bosch en Wereldwijd in Antwerpen; 1986 en 1996. Uitverkocht.
- 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Bidden met de armen. Uitgegeven door de Nederlandse Missieraad. Den Bosch 2003.  Uitverkocht.
- 'Hoor mijn roepen'. Uitgegeven door de Nederlandse Missieraad, Den Bosch en Vastenaktie, Den Haag in 2007. Te bestellen bij Vastenaktie.