De activiteiten voor zending en werelddiakonaat van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn samengebracht onder de noemer Kerk in Actie. De dienst heeft een binnenland, een buitenland en een (gezamenlijke) afdeling voor voorlichting en fondsenwerving.
Kerkinactie is gevestigd op het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht.

Postbus 456,
3500 AL Utrecht;
tel. 030 - 880 1456.
www.kerkinactie.nl/