Jongeren zijn bezig zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Gedurende deze ontdekkingstocht krijgen zij behalve met persoonlijke kwesties ook te maken met vraagstukken in de samenleving rondom milieu, de multiculturele samenleving, de ongelijke verdeling van goederen en geld in de wereld, zinloos geweld en gebruik van wapens op scholen en nog meer van dit soort vraagstukken. Uit onderzoek, dat de laatste tijd is gedaan, blijkt dat de betrokkenheid van jongeren bij wereldvraagstukken en bij ontwikkelingssamenwerking groot is. En als ze ergens door geraakt worden, willen ze er ook concreet iets voor doen. Zij organiseren een sponsorloop, gaan werken in een Wereldwinkel, maken muziek voor een goed doel of zamelen oud gereedschap in. In de zoektocht van jongeren naar wat werkelijk waardevol is, leren zij van elkaars ervaringen.

Ontmoeting

Ook Missionaire organisaties willen en kunnen een bijdrage leveren aan die zoektocht en reisgenoot van de jongeren zijn. Dat daarbij wordt uitgegaan van de 'eigen' agenda, van de items van de jongeren, is vanzelfsprekend.
De ontmoeting met (jonge) medegelovigen uit andere werelddelen, uit andere culturen kan daarbij op een heel bijzondere manier uitdagen en helpen. Als je de andere werkelijk ontmoet, heeft dat immers bijna altijd gevolgen voor je eigen manier van leven, voor je eigen geloof. Als je wordt geconfronteerd met situaties van onrecht of onvrede van bekenden, wil je daar op welke manier dan ook iets aan veranderen. Die ander zet je soms op een ander been, wijst je op een onverwacht gezichtspunt, geeft je nieuwe inspiratie. Dat geldt voor ouderen, dat geldt nog veel meer voor jongeren.

Exposure

Contacten tussen jongeren en 'missie' liggen vooral op het terrein van jongerenreizen en - uitwisselingen naar de derde en vierde wereld. Het gaat daarbij om jongeren vanaf 16 � 18 jaar die kennis willen maken met een andere wereld dan zij gewend zijn. Dat kan in het doorbrengen van enkele weken in een ander land bij mensen thuis, door mee te doen met een uitwisseling met een parochie of gemeente in Oost Europa of nog verder weg. Maar ook - last but not least - door een langere periode werkzaam te zijn in de derde wereld.
Exposure of meeleef-ervaring is een sleutelbegrip als het gaat om het werken met jongeren in missionaire projecten. De exposure kent diverse vormen. Er zijn jongerenreizen waar de meeleefervaring wordt opgedaan in een andere cultuur, of er is de mogelijkheid om mee te doen aan een diaconaal project in eigen land. Door de exposure worden de jongeren - letterlijk - blootgesteld aan een andere werkelijkheid. Meestal de werkelijkheid van andere, minder fortuinlijke mensen dan zij zelf zijn.

Bemiddeling

Een aantal 'missionaire organisaties' willen en kunnen daarbij bemiddelen. Dat zijn bijvoorbeeld Jongeren & Missie en de stichting 'Mondias'. Ook een aantal missiecongregaties van religieuzen organiseren jongerenreizen met een missionair karakter. Ook zijn er missionaire organisaties die bemiddelen tussen kerkelijke organisaties in het Zuiden en jonge mensen hier die een bepaalde tijd van hun leven daar willen werken en leven. Met name CMC doet dat.

Meer informatie

Meer informatie over de relatie tussen jongeren en missie, uitwisseling en uitzending is te vinden in de brochure 'Geloven is doen'. In deze brochure die is geschreven door enkele vertegenwoordigers van de toenmalige missieraad, de missiesecretarissen en jongerenorganisaties, vindt u meer informatie over het werken met jongeren en veel praktische adressen. De 'Mission Guide' is verkrijgbaar bij de missiesecretariaten van de bisdommen, die deze elk hebben aangevuld met eigen informatie. Begin 2005 is de brochure geactualiseerd en aangevuld met nieuwe adressen. Deze venieuwde brochure kan ook worden gedownloaded als PDF-bestand. Op de volgende pagina's vindt u ook meer informatie over organisaties die zich bezig houden met jongeren en missie