Oikos is een oecumenische ontwikkelingsorganisatie die zich sterk maakt voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Oikos heeft jarenlange ervaring met activiteiten voor jongeren en studenten. Al deze activiteiten zijn samengebundeld in het speciale jongerenprogramma oikosXplore.
OikosXplore verzorgt uitwisselingsprogramma's, lesmaterialen, trainingen, symposia, simulaties, workshops en campagnes. OikosXplore werkt veel met jeugdgroepen, scholen en studentenverenigingen. Het onderwerp van lezingen, symposia en debatten kan in samenwerking met de groep bepaald worden. Voor diverse campagnes staat oikosXplore met een enthousiast team van vrijwilligers op festivals. Ook kun je je als facilitator bij OikosXplore inzetten om jongeren in Nederland te betrekken bij internationale samenwerking

OikosXplore
Postbus 19170
3501 DD Utrecht
tel. 030 236 1500
e-mail:
xplore@stichtingoikos.nl
www.oikosxplore.nl/