Doelstelling is het uitzenden van jongeren - als geassocieerd lid van de SMA en voor minimaal vier jaar - naar Afrika. De jongeren gaan daar voornamelijk werken, luisterend en samenwerkend met de mensen, in achtergebleven gebieden of met straatkinderen.
www.sma-nederland.nl.