Doelstelling: bouwprojecten helpen realiseren voor mensen die, ongeacht hun ras, nationaliteit of wereldbeschouwing hulp nodig hebben. Het gaat om projecten met grote sociale waarde, waarvoor het geld echter ontbreekt. Landen waar al eerder projecten werden opgebouwd zijn Polen, Roemenië, Oostenrijk en Spanje. Een bouwkamp voor vrijwilligers, voornamelijk jongeren vanaf 18 jaar, duurt gemiddeld drie weken. Een groep bestaat uit 6 tot 12 personen; Nederlandse jongeren werken vaak met jongeren uit verschillende landen samen. Vrijwilligers betalen een kampbijdrage, waarin reis, verblijf en verzekeringen zijn inbegrepen.

Stichting Bouworde Nederland
St. Annastraat 172
6524 GT Nijmegen
Tel: 024-3226074
Fax: 024-3226076
E-mail:
info@bouworde.nl
www.bouworde.nl