Doelstelling: dat de armste en meest uitgesloten gezinnen op een waardige manier kunnen leven en dat ze met hun ervaring en werk een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van hun land. De Vierde Wereldbeweging organiseert internationale werkkampen voor jongeren in een centrum vlakbij Parijs. Deze kampen duren twee weken. Deelname aan de kampen kan vanaf 18 jaar; voor jongeren vanaf 16 jaar zijn er ook kortere werkkampen. Jongeren die zich willen aansluiten als vrijwilliger wordt gevraagd minstens twee jaar te komen. Over de kosten kan worden gesproken.

ATD Vierde Wereld Nederland
Regentesseplein 13
2562 EV Den Haag
Tel 070 3615787
e-mail:
informatie@atd-vierdewereld.nl
www.atd-vierdewereld.nl/