DE KRACHT VAN VERZOENING

God, U hield zoveel van de wereld.
dat U man en vrouw schiep
naar uw eigen beeld en gelijkenis
zodat zij uw schepping
zouden kunnen voortzetten.

Wij hebben helaas uw weg verlaten
en leven niet langer
in harmonie met elkaar.
Miljoenen vluchtelingen en ontheemden telt Afrika nu
waaronder ook veel Kenyanen.
God, U kent de pijn van mensen
die hun dierbaren verloren in conflicten;
U kent het leed van vluchtelingen
die huis en haard moesten verlaten.
U bent voor hen nog vaak de enige hoop,
U alleen geniet nog hun vertrouwen.

Vandaag bidden we U
voor die vluchtelingen en ontheemden
en we vragen U hun hoop en vertrouwen niet te beschamen.
Maak een eind aan de oorlog en de strijd,
zodat ze kunnen terugkeren
naar hun woonplaatsen.
Bewerk in hun land vrede en gerechtigheid
en breng weer de harmonie en solidariteit
tussen de mensen en partijen
zoals u die bedoelde toen U de wereld schiep
en die aan de mens in gebruik gaf.

Christus is onze vrede, zegt Paulus.
Hij heeft ons één gemaakt en    
de scheidsmuren tussen ons afgebroken.    
Hij leerde ons de kracht van barmhartigheid en verzoening.
Daarom, God, willen wij  
de verdeeldheid en de confrontaties afbreken die ons gescheiden houden.
We mogen als gelovigen niet accepteren
dat conflicten doorwoekeren
en de mensheid vernielen
want wij zijn geroepen
een lichaam te worden.

Geef ons, God, de vaste wil
niet met woorden, maar met daden
te werken aan vrede en gerechtigheid.
En geef u rijkste zegen aan de Vluchtelingenorganisatie van de VN
en al die anderen die zich inzetten
voor de vluchtelingen in ons land
en elders in de wereld.

Dat vragen wij U
door onze Heer Jezus Christus. Amen.

Joachim Omolo Ouko
uit: Bidden met de armen