ZALIG ZIJ...

Zalig zij die om zichzelf kunnen lachen,
zij zullen zich nog lang kunnen amuseren;
zalig zij die een berg van een molshoop kunnen onderscheiden,
hun worden veel moeilijkheden bespaard;
zalig zij die kunnen zwijgen en luisteren,
zij zullen veel nieuwe dingen leren;
zalig zij die zo intelligent zijn, dat ze kunnen relativeren
zij zullen door hun omgeving gewaardeerd worden;
zalig zij die de kleine dingen ernstig nemen
en de ernstige dingen met een knipoog,
zij zullen het ver schoppen in het leven;
zalig zij die een glimlach bewonderen,
en een grijns kunnen vergeten,
de zon zal schijnen op hun pad;
zalig zij die nadenken voordat ze handelen
en die bidden voordat ze denken,
zij zullen veel stommiteiten voorkomen;
Zalig zij die de Eeuwige herkennen
in alles wat ze ontmoeten,
zij hebben het enige licht,
de waarachtige wijsheid gevonden.

uit: Acat Nieuws, december 2003