GEEF UW MENSEN TE ETEN

Laat ons bidden
voor hen die honger lijden
in ons eigen land,
voor hen, wier enige keuken
de gaarkeuken is
en wier voedsel door anderen
vaak wordt weggegooid,
voor hen, van wie het menu
van geluk afhangt
en niet van planning.

Zorgzame God,
geef deze, uw mensen te eten
en maak daarbij gebruik
van onze vaardigheden en ons geweten.
Roei in ons politieke en private leven
de onverschilligheid uit
die vanwege overvoeding,
honger niet meer herkent.

Laat ons bidden voor wie honger hebben
en ook voor wie goed gevoed zijn.
Laat ons bidden
voor de hongerenden in andere landen
waar de economie, belast met schulden,
niet kan beantwoorden
aan menselijke noden,
waar op de velden verbouwd wordt
wat ons tot voedsel dienen moet
door uitgehongerde arbeiders
die nauwelijks worden betaald.

Zorgzame God, voedt deze, uw mensen
ook als dat betekent dat regeringen
schulden moeten kwijtschelden,
aandeelhouders minder winst kunnen maken
en onze diners het met minder gangen moeten stellen.
Want iedereen heeft recht op voedsel.

Laat ons bidden voor wie honger hebben
en ook voor wie goed gevoed zijn.
Laat ons bidden
voor hen die hongeren naar gerechtigheid.
voor mensen die ongelijke behandelingen
rapporteren en documenteren;
voor mensen die strijden tegen tirannie
en mensen die hebzucht
aan de kaak stellen;
voor mensen die politiek monddood zijn
en gerechtelijk vervolgd worden.

Zorgzame God,
moge hun geploeter niet vruchteloos zijn
en mogen wij ook zelf
onder hun aantal worden geteld.
Laat ons bidden voor wie honger hebben
en ook voor wie goed gevoed zijn.

Met op onze tafel het Brood van het Leven
dat weigerde zichzelf te voeden
omdat het voedsel wilde zijn voor anderen
bidden wij samen met zijn woorden:
Onze Vader...

Iona-community