ZEGENBEDE

God zegene de aarde
waarop we staan;
God zegene de wegen
waarop we gaan;
God zegene het doel
waarvoor we leven;
de God van alle goeds,
van alle licht en alle heil
zegene ons rusten en ons werk;
Hij zegene wat je wilt doen;
Hij zegene wat je liefde nodig heeft;
Hij zegene waarnaar je verlangt;
God die zich steeds om je bekommert
zegene je ogen, je voeten en je hart.
Zo zegenen ons God,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen.

Traditioneel   zegengebed.