WIJ BIDDEN OM VREDE

De hemel, de kosmos, heel de aarde,
haar volken, haar culturen, al haar religies
verkondigen uw naam, God.
In de diepten van het menselijk bestaan
klinkt uw naam als een onvervuld verlangen.
U
w naam, God, is leven en vrede,
shalom en salaam.
U bent als een vader en moeder
voor alle volken en culturen.
Allen hebben ze hun oorsprong in U.
Alle mensen, vrouwen en mannen
zijn naar uw beeld gevormd.
Al wie zich naar anderen opent,
legt getuigenis af van U.
U bent de bron van iedere ontmoeting,
begin en einde van alle zoeken
naar waarheid en recht.
Onverwoestbaar is in onze de hoop:
Jezus, onze broer en Heer,
heeft ons uw naam gezegd.
Allen zonder onderscheid,
beloofde hij leven en toekomst.
Hij is onze vrede.
Hij heeft alle muren van vijandschap afgebroken
die ons apart houden, gescheiden en vernederd.
Zijn geest opent deuren en harten.
Hij brengt mensen bij elkaar.
Hij laat vertrouwen groeien.
Hij leidt allen naar U toe
langs het pad van hoop
en gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor al wat leeft.
Hij nodigt ons in het huis met vele kamers.
Uw naam, God, is Leven, Vrede, Shalom en Salaam.
Mogen die naam door ieder worden genoemd.
Met allen die deze naam kennen,
vragen wij om vrede
voor hen die er al dichtbij zijn
en voor hen die er nog een heel eind hebben te gaan.
Vrede in het hart, vrede in hun tenten, huizen en paleizen,
vrede tussen godsdiensten en culturen
vrede voor de schepping die zucht en kreunt.
Toon allen wie U werkelijk bent.
Maak ons tot instrument van uw vrede.

Hermann Schalück ofm