VASTEN

Vastentijd
is tochtgenootschap  
met armen en tollenaars,
met de man die met blindheid was geslagen
en de Romeinse hoofdman,
met hen die door demonen zijn bezetenen
en de Samaritaanse bij de put,
met de lammen
en de monddood gemaakten.

Vastentijd
is leertijd
bij hem die zegt:
wat je voor de minsten doet
dat doe je voor mij.

Vastentijd
is tijd van bezinning
op een leven van meer dan brood alleen.
Vastentijd is ontdekken
van wat er werkelijk toe doet.

Vastentijd is je omkeren
naar hem en naar zijn woord:
wie zijn leven geeft,
zal het ontvangen.

Vastentijd
is je herinneren
wat God van je verlangt:
boosaardige boeien slaken
de strengen van het juk losmaken
de geknechte de vrijheid hergeven,
je brood delen met wie honger heeft
arme zwervers opnemen in je huis
en naakten kleden die je ziet.
en je niet onttrekken
aan de zorg voor je  broeder.

Zalig zij
die hongeren naar gerechtigheid.

Misereor 2007
uit: Liturgische Bausteinen Misereor.