DAT AAN ALLE MENSEN RECHT WORDT GEDAAN

Bij elke voorbede kan een kaars ontstoken worden.

1. Wij weten dat alle mensen elkaars gelijken zijn
en dat zij door hun arbeid en de vruchten van hun werk
elkaar ten dienste staan.
God, wij vragen u:
mogen alle mensen de kans krijgen
aan hun eigen welzijn te werken
en bij te dragen aan het welzijn van de hele mensheid.
Laat ons bidden.
Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

2. Ons gaat zeer ter harte
waar de producten, voorwerpen en goederen
die wij gebruiken vandaan komen.
God, wij vragen U:
help ons dat wij ons best doen
niet te profiteren van uitbuiting en kinderarbeid;
maak ons bereid meer te willen betalen
voor het welzijn van anderen.
Laat ons bidden.
Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

3. We denken aan al die volkeren en landen
die opkomen voor de waardigheid van elk van hun inwoners,
waar gebrek aan middelen en hulpbronnen
dikwijls betekent dat mensen
maar een kort leven beschoren is.
God, wij vragen U:
mogen al uw kinderen een eerlijk deel ontvangen
van de rijkdom van de wereld,
zodat ook hun leven mag opbloeien.
Laat ons bidden.
Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

4. Meer edelmoedigheid tussen landen en volkeren
is wat wij graag zouden willen.
Wij streven ernaar onze eigen rijkdom goed te gebruiken
ten dienste van anderen en voor onszelf.
God, wij vragen u:
Laat onze staatshoofden er zich voor inzetten
de hulp goed te verdelen, zodat ook de armsten
ruim hun deel ontvangen.
Laat ons bidden.
Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

5. Veel mensen en landen gaan gebukt onder zware schulden;
die lasten van het verleden maken
ontwikkeling en vooruitgang vaak onmogelijk.
God, wij vragen u:
Laat onze regeringsleiders wegen vinden
om deze schulden kwijt te schelden
en zo aan die landen en mensen nieuwe kansen bieden.
Laat ons bidden.
Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

6. Telkens weer worden wij opgeschrikt door oorlogen,
We horen en zien, dat massa's vluchtelingen
op zoek zijn naar een vreedzame woonplaats in deze wereld.
God, wij vragen u:
Maak, dat de wereldleiders zich meer gaan inzetten
voor vrede tussen de volkeren
en om mensen op de vlucht een veilig heenkomen te bieden.
Laat ons bidden.
Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.