VOOR DE WERELD

God, tot U komen wij in onze nood,
laat ons zien wat fout is
en geef ons de kracht het slechte ten goede te keren.

Waar schreeuwend nationalisme heerst,
laat daar zorg voor de hele wereld komen.
Waar oorlog is en gewapende conflicten,
laat daar onderhandelingen beginnen.
Waar wapens op wapens worden gestapeld,
laat daar ontwapening plaatsvinden.
Waar mensen strijden om vrijheid,
laat anderen daar niet tussenbeiden komen.
Waar consumentisme hoogtij viert,
laat daar zorg voor de schepping ontstaan.
Waar gedacht wordt dat er overvloed is,
laat daar aandacht komen voor een ander levensstijl.
Waar alleen maar activisme is,
laat daar aandacht voor spiritualiteit ontstaan.
Waar zelfvoldaan individualisme heerst,
laat daar gemeenschapszin en openheid komen.    
Waar zondigheid heerst en onrecht,
breng daar schuldgevoel, belijdenis en boete.
Waar machteloosheid heerst en onmacht,
breng daar vertrouwen in mensen zelf en in elkaar.
God, laat ons toch niet zoveel bezig zijn
met hoe anderen naar ons omzien,
maar anderen ter harte nemen.
Laat ons niet met alleen materiële zaken bezig zijn,
maar ons ervan bewust zijn, dat U ook voor ons zorgt.
Laten we niet gediend willen worden,
maar zelfs dienstbaar zijn, zonder eigenbelang,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Door anderen lief te hebben
en onszelf daarbij kwetsbaar op te stellen,
brengen we ons mens-zijn tot volheid,
zoals Jezus deed.
Door dienstbaar te zijn aan elkaar
ontdekken we de helende kracht van ons leven,
voor mensen, voor de aarde als geheel.
Amen.

Onbekend