SLECHTS

Slechts het brood dat wij te eten gaven
zal ons verzadigen.
Slechts de gevangene die wij verlosten
zal ons bevrijden.
Slechts het gewaad dat wij wegschonken
zal ons kleden.
Slechts de zieke die wij bezochten
zal ons genezen.
Slechts het water dat wij te drinken gaven
zal ons verkwikken.
Slechts het woord waarmee wij leed verzachtten
zal ons troosten.

Tullio Consalvatic
naar Franciscus