DE KERK IS HET EENVOUDIGE VOLK

De kerk is het volk dat zich organiseert,
onderdrukte mensen
op zoek naar bevrijding,
naar opstanding in Jezus Christus.

De kerk is de arbeider die vecht voor zijn recht
die een vakbond probeert op te richten;
De kerk  is de visser die zijn rivier ziet sterven
en die zich verzet tegen de vervuiling.

De kerk is de rubbertapper aan de rivier
die een eerlijke prijs eist van de handelaar;
de kerk is  de wasvrouw, die sterk en onvermoeibaar
onrecht en onderdrukking weg wil wassen.

De kerk is de solidaire pachter op zijn land
die zich verzet tegen indringers;
de kerk is  de indiaanse dichter die met zijn gitaar
het leven bezingt, het heimwee en de pijn.

De kerk is het eenvoudige volk,
de armen die tegen Christus zeggen:
bedankt, Broer, voor de weg die Jij wees
om een vrij en gelukkig volk te worden.

Uit: Geef ons heden ons dagelijks brood