GEBED IN DE GEVANGENIS


Heer, wanneer U kijkt naar degenen
die ons gevangen hebben gezet
en ons hebben laten folteren,
wanneer U de daden afweegt van onze beulen
en de zware vonnissen
van wie ons heeft veroordeeld,
Wanneer U het leven schat
van wie ons heeft vernederd
en het geweten van wie ons heeft vertrapt;
vergeet dan, Heer, het kwaad
dat ze toevallig bedreven hebben.

Herinner U liever dat wij door ons lijden
dichterbij uw gekruisigde Zoon zijn gekomen.
Met onze folteringen hebben we zijn wonden ontvangen,
met de tralies de vrijheid van zijn Geest,
met de vonnissen de hoop op zijn Rijk,
door de vernedering de vreugde uw kinderen te zijn.

Herinner u, Heer, dat uit dit lijden
een vrucht in ons is opgebloeid,
als uit een zaadje, dat vertrapt, toch ontkiemt,
een vrucht van gerechtigheid en vrede,
van licht en liefde.

Frei Betto: Geboeid kijk ik om me heen.
Brieven  vanuit een Braziliaanse gevangenis