CREDO VAN DE ANDES

Wij geloven in God,
de almachtige schepper
die ons leven geeft,
die rechtvaardigheid en gelijkheid verlangt,
die voor de armen een voorkeur heeft,
die mensen bijeenbrengt,
die veranderingen wil
en met ons op zoek gaat
naar het beloofde land.

Wij geloven in Jezus, onze broeder,
Gods Woord, dat is vlees geworden
in een nederig volk dat lijdt
en het kruis van onderdrukking draagt.
Wij geloven, dat de Pontius Plilatussen
en de onderdrukkers van deze wereld
niet het laatste woord hebben.
Het laatste woord hebben de mensen
die de verrijzenis blijven vieren,
de overwinning van de God van leven.

Wij geloven in de Geest van Jezus,
die actief is in de armoede van dit volk,
in zijn machteloosheid, zijn onwetendheid en zwakheid,
in zijn lijden en vervolging.
Wij geloven, dat de heilige Geest zo
met ons meebouwt aan een wereld
van solidariteit, van gerechtigheid en liefde.

Wij geloven in christelijke gemeenschappen,
die geleid worden door de heilige Geest.
Zij zijn de zaden van Gods rijk,
het begin van een nieuwe kerk.
Zij zijn de gemeenschap van Jezus,
profetisch, missionair en bevrijdend,
betrokken op alle mensen.
Zij zijn de gemeenschap van armen,
bewerkers van eigen bevrijding.

Wij geloven in de kracht van de Geest,
die in ons de vurige hoop wekt,
dat wij de monsters kunnen verslaan
van onrecht en honger en oorlog.
En wij geloven in Maria
die een nederige volksvrouw was.
Tussen vrouwen en mannen roept zij
tot nieuwe verhoudingen op.

Geloofsbelijdenis van het eerste congres
van christelijke basisgemeenschappen uit de Andes,
gehouden in 1986 in Oruro, Bolivia.
uit: a Maryknoll Book of Prayer.