VOOR DE GAVE VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Laten wij stilte maken in ons hart en bidden.
Dat wij mensen gaan inzien
dat wij onszelf bedreigen in ons bestaan
door hebzucht en moord, door onderlinge wedijver,
sociale ongelijkheid en apocalyptische bewapening.
Dat wij gaan leren om de aarde te delen met elkaar,
omdat anders 'geen leven' toekomst zal heten.

Bidden wij om de gave van verantwoordelijkheid
voor ieder mens op zijn of haar eigen plaats;
bidden wij ook dat wij leren verantwoordelijkheid te delen,
zodat wie honger hebben verzadigd worden,
wie gevangen zitten worden bevrijd;
dat de daklozen huizen krijgen,
de naakten kleren aan het lijf
en de zieken zorg en medische hulp.

Bidden wij om verrijzenis en opstanding;
dat ons steeds zoveel geloof blijft,
dat wij de steen durven wegrollen
en uit de grond opstaan;
dat wij lopend en struikelend
mensen tegemoet durven gaan
en dat wij altijd weer leven en herleven
voor ware liefde en nabije vrede.

En dan komt de dag
dat wij licht en water,
aarde en mens bevrijden.
Dan zal het zijn:
alles voor allen.

Pablo Neruda