MARIALITANIE

Heilige Maria van de krottenwijken;
heilige Maria die opkomt voor de   vrijheid voor haar volk;
heilige Maria dienstmaagd van de Heer;
Heilige Maria, moeder van de zoon van God;
heilige Maria, zangeres van de God van de armen;
heilige Maria, dakloze uit Betlehem;
heilige Maria die uitzag naar de verlossing;
heilige Maria, licht voor de naties;
heilige Maria, moeder van de verzoenden;
heilige Maria, verbannen van haar geboortegrond;
heilige Maria, pelgrim met haar volk;
heilige Maria die de wijsheid van haar zoon bewonderde;
heilige Maria die Gods woord hoorde en in praktijk bracht;
heilige Maria, toevlucht van economische ballingen;
heilige Maria, moeder van politieke gevangenen;
heilige Maria, stiefmoeder van de geliefde apostel;
heilige Maria, moeder van de gekruisigde en verrezen Heer;
heilige Maria, moeder van alle christengemeenschappen;
heilige Maria, hulp van de Heilige Geest.
Bid voor ons.