HEILIGE ROMERO VAN AMERIKA

Jij offerde het Brood,
zijn levende Lichaam,
Zijn Bloed gestort voor de overwinning
en het Woord vond andermaal
de dood in jouw dood.  

Heilige Romero van Amerika
onze herder, onze martelaar!
Romero van de onmogelijke vrede in dit land
Romero, paarse bloem van hoop
van heel het continent.

Arme, glorierijke herder,
vermoord voor geld,
voor dollars, voor deviezen,
als Jezus, op bevel van het rijk.

Arme glorierijke herder,
verlaten door je eigen broeders in het ambt,
die je niet begrijpen wilden
zoals ook de Synagoge Jezus niet begreep.

Het volk heeft je heilig verklaard!
Het bevestigde jou als bisschop,
het leerde je het evangelie lezen.

Als Jezus' broeder
was je zoals Hij alleen in de hof,
was je bang als een mens in nood.
Maar je wist ook aan je woord
de klank van een klok te geven.

Je dronk de dubbele kelk
van het altaar en van het volk
met dezelfde aan de Dienst gewijde hand.
Latijns-Amerika heeft je
tot de glorie van de altaren verheven,
het schuim van haar zeeën is je aureool,
het bladerdak van haar wouden
je baldakijn,
de toppen van de Andes vormen je altaar,
haar liederen je liturgie
haar kerkers je Calvarie-berg.

Heilige Romero van Amerika
onze herder en martelaar.

Mgr. Pedro Casaldaliga, Brazilië.
Bisschop Oscar Romero werd op 24 maart 1980 tijdens het vieren van de eucharistie  neergeschoten.