GELUKKIG DE VROUW...

Gelukkig is zij die lijden kan
met jongeren en ouderen
en met eenzame mensen.
Want zij heeft compassie.

Gelukkig is zij die de wereld begroet
met vreugde, gelach en verwachting.
Want zij heeft moed.

Gelukkig is zij die haar woning kiest
daar waarheen ze zich gezonden weet.
Want zij heeft vrijheid.

Gelukkig is zij die vriendelijk is,
bedachtzaam spreekt en sober leeft.
Want zij heeft waardigheid.

Gelukkig is zij die luisteren kan
en ook hoort met haar handen.
Want zij heeft begrip.

Gelukkig is zij die simpel leeft
en veel van mensen houdt.
Want zij is oprecht.

Gelukkig is zij die intens leeft
en overal zingen kan.
Want zij leeft bewust.

Gelukkig is zij,
die compassie heeft en moed,
die vrijheid kent en waardigheid,
die begrip heeft voor mensen,
oprecht en bezorgd is.

Want zij is een echte vrouw.

Elizabeth Lee
uit: a Maryknoll Book of Prayer