DE HEER IS MIJN HULP

Ik doe mijn ogen open en vraag me af:
wat zal vandaag mij brengen?
Zullen we geld hebben om melk te kopen en bonen?
En ik zeg tegen mezelf:
De Heer is mijn hulp.
God die alles heeft gemaakt,
de hemel en de aarde.
Hij zal niet toestaan
dat mijn kinderen verhongeren.
Hij let op ons, Hij slaapt nooit,
Hij heeft ons beloofd ons te bewaren.
Ik weet niet wat ik vandaag moet doen,
misschien wassen, strijken of preken,
maar ik weet wel dat de zon
me geen schade zal doen
en me niet zal vermoeien
en dat de maan
me het niet koud zal laten krijgen.
De Almachtige beschermt mij
tegen elke dief
en tegen elke verkrachter
die mij op straat achterna komt.
Met zijn schaduw verdedigt Hij mij,
Hij waakt over me
wanneer ik wegga of thuis kom,
vandaag en altijd.

Ana Maria Reyes,
naar psalm 121,