ONZE VADER VAN DE ARMEN

Onze Vader.
Vader van ieder van ons,
vader van armen, vader van ouden,
vader van mensen in nood
en van mensen op zoek naar gerechtigheid.

Die in de hemel zijt.
Ook op de meest armzalige plaatsen,
op onze vergaderingen en in onze dorpen.
In gevangenissen waar gemarteld wordt
en op plaatsen waar armen naar hun recht zoeken,
op plaatsen waar vervolging heerst
en ondervoeding gewoon is
en op plaatsen waar God nog wordt gevierd.

Geheiligd zij uw Naam.
En dat doen we ook:
we kijken uit naar uw koninkrijk
zowel hier op aarde als in de hemel;
Met open armen ontvangen we
uw goede nieuws,
bevrijding voor de armen
en vrijheid voor wie uw Naam uitspreken.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Helaas is dat nog steeds niet het geval.
Broers en zussen staan elkaar naar het leven;
zoekers van gerechtigheid worden vervolgd;
religieuzen worden weggehoond;
armen en profeten uitgesloten.
Naar het Woord van God wordt niet geluisterd,
de waarheid wordt niet gehoord,
dat alle mensen gelijk zijn niet geaccepteerd.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
Onze behoeftige zusters en broeders hebben honger.
Dagelijks brood zou uw koninkrijk
al hier op aarde doen beginnen.
Waarom moeten ze wachten tot in de hemel?
U koninkrijk is er toch voor iedereen!    

Vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
Dat moet op allerlei plaatsen
en kan op allerlei manieren.
Als een goedlopende gemeenschap
onmogelijk wordt gemaakt;
als uw kerk van de armen
vernietigd wordt.

Laat niet toe dat uw kinderen slecht worden behandeld.
Bevrijd ons van alle kwaad
dat arme mensen probeert te overheersen
hier in ons eigen land,
in Guatemala, El Salvador en andere landen.
Laat de harten van broeders en zusters
die van steen lijken
harten worden van vlees en bloed.
dat ze leven gaan vanuit de heilige Geest
dat ze verlicht mogen worden
door God zelf. Amen.

Peru, de gemeenschap van C'uchuy Pupuja
uit:   a Maryknoll Book of Prayer