PSALM VAN BEVRIJDING

Laten wij Jezus loven, alle onderdrukte volken,
want een golf van verandering
heeft als een felle bliksemflits
van het zuiden naar het noorden
de hele horizon verlicht.

Laat ons de levende Jezus prijzen,
allen die op deze wereld
hongeren en dorsten zoals wij,
want de Geest van zijn bevrijding
gaat al flink tekeer in ons.

Laat ons liederen zingen van bevrijding,
en in ons hart de vrijheid voelen
die wil uitbarsten als een vulkaan.

Laat ons Jezus volgen,
die partij koos voor ons armen,
die zich het lot aantrok van zijn volk.
Hij is neergedaald om, zij aan zij met ons,
te helpen bij onze strijd.

Wij danken je, Jezus,
dat je niet als heerser gekomen bent,
niet als machthebber of aanvoerder.
Je hebt ons verdriet gedeeld
en hebt deelgenomen aan onze strijd.
In alles werd je aan ons gelijk.

Wij danken je, Jezus,
dat je met ons wilt samenwerken,
daar waar wij bevrijding zoeken,
waar voor gerechtigheid gestreden wordt.

Als de blinden zien en de lammen lopen,
dan ben jij aanwezig, Heer.
Als het volk tot bewustzijn komt
en op weg gaat naar z'n doel,
zien wij daarin jouw hand.
Christus' kracht verbreekt de ketenen van verdrukking,
hij slaat de tralies van de gevangenis stuk.
Hij strijdt met ons, wat zouden wij vrezen.

Geloofd zij God die ons de overwinning schenkt.
In onze strijd breekt al de dageraad,
het Jubeljaar van God begint:
geen onderdrukker zal er dan meer zijn,
geen onderdrukte evenmin,
slechts één volk van broers en zussen,
één volk van God de Heer.