DANK U WEL, GOD

Dank U wel, God,
voor de bloemen in de vrije natuur,
de wind, de zee,
de glans van het korenveld.

Dank U wel, God,
voor de oprechte liefde,
de brandende haard,
de ware vrijheid.

Dank U wel, God,
voor de groene velden,
de lucht, de zon,
het blauw van de hemel,
voor uw liefde.

Dank U wel, God,
voor de eenvoudige, vernederde mensen,
die niet haatdragend zijn
en mij in de ogen kijken.

Dank U wel, God,
voor de vrede in de wereld,
ook al is die nog zo breekbaar,
voor de vrede,
die steeds weer mogelijk is.

Dank U wel, God,
dat U bij ons bent.
Amen.