HEER VAN ALLE VOLKEN

Hoor, Heer van alle volken,
schepper van de oorsprong, onze eerste vader Nhamandu.
Ja, hoor onze stem
uit de diepte van onze verbijstering
over de menigte van onze doden,
over onze onuitsprekelijke smart.

Behoed ons leven voor de terreur van onze vijanden.
Verberg ons voor de samenzwering
van onze kwelgeesten
en voor de vreselijke plannen van hen
die macht hebben.
Ze begeren ons land,
zetten onze bossen onder water,
verhandelen ons leven en onze culturen,
minachten onze wijsheid die duizenden jaren oud is.
Zij stapelen onrecht op onrecht.
en hun hart is een onpeilbare afgrond.
Maar wij geloven in U en wij prijzen uw naam,
wij dansen uw mysterie, we zingen uw lof,
omdat U ons lief hebt en gelukkig maakt.

Ja, mysterie van het leven,
U schiet een pijl op hen af
en plotseling zullen zij gewond raken.
Ze zullen struikelen,
hun eigen tong zal zich tegen hen richten.
Zullen zij ooit leren uw Naam te eerbiedigen
en andere volken te respecteren
als broeders en zusters?
Daarop is onze hoop gevestigd in vol vertrouwen.

Help hen om anders te worden.
Dan zullen wij vrolijk zijn
en hen onze hand reiken,
zonder vrees als broeders en zusters.
U die de prachtige aarde hebt geschapen,
de bossen, de rivieren, de vissen, alle dieren,
gezegend bent U tot in eeuwigheid.
Amen.

Roberto Zwetsch
psalm van de inheemse volken