DE RECHTERHAND VAN GOD

De rechterhand van God
schrijft in ons land,
schrijft krachtig en met liefde.
Onze conflicten en onze wanen,
onze overwinningen en tranen
worden genoteerd
door de rechterhand van God.

De rechterhand van God
wijst in ons land,
wijst de weg die wij moeten gaan.
In het donker waar wij wandelen,
en zo vaak als wij wankelen,
geleid worden we
door de rechterhand van God.

De rechterhand van God
verwijdert uit ons land
afgunst, haat en hebzucht,
alle egoïstische daden;
onze trots en valse schaamte
worden vernietigd
door de rechterhand van God.

De rechterhand van God
rust op ieder in ons land.
De gevangenen, een voor een,
van elkeen is de naam bekend.
Al wie neerligt in het zand
wordt opgetild
door de rechterhand van God.

De rechterhand van God
heelt in ons land
al wie gewond is en gebroken.
Zijn aanraking is niet gevaarlijk,
zijn liefde wonderbaarlijk
voor wie heel wordt
door de rechterhand van God.

De rechterhand van God
zaait in ons land
zaden van vrijheid,
van hoop en van liefde.
In dit ons aller land
gaan alle mensen met hun hand
in Gods eigen rechterhand.